TimelineJun 12, 2017:

4:19 PM GrantBudget edited by andersj
(diff)
4:17 PM GrantBudget edited by andersj
(diff)
4:16 PM GrantBudget edited by andersj
(diff)
4:05 PM plan_for_samlingar.pdf attached to Styrelsen by andersj
Plan för förbrukning av samlingar 2017
11:10 AM Styrelsen edited by andersj
(diff)
11:09 AM Styrelsen edited by andersj
(diff)
11:07 AM Styrelsen edited by andersj
(diff)
11:06 AM Styrelsen edited by andersj
(diff)
11:05 AM Styrelsen edited by andersj
(diff)
11:04 AM Styrelsen edited by andersj
(diff)
11:03 AM Styrelsen edited by andersj
(diff)
11:01 AM kallelse_20170614.pdf attached to Styrelsen by andersj
Kallelse styrelsemöte 2017-06-14
10:57 AM aktiviteter_ATF_teoretisk_fysik_2017.pdf attached to Styrelsen by andersj
Aktiviterer teoretisk fysik inför MK diskussion
10:57 AM aktiviteter_ATF_astronomi_2017.pdf attached to Styrelsen by andersj
Aktiviterer astronomi inför MK diskussion
10:56 AM Måltal fakulteternas MK uppdrag kartläggning och analys_20170601.pdf attached to Styrelsen by andersj
Beslut om fakulteternas myndighetskapital 2018
10:38 AM 04a_Utredning MK.pdf attached to Styrelsen by andersj
Rektors utredning myndighetskapital

Jun 9, 2017:

2:59 PM Styrelsen edited by andersj
(diff)

May 30, 2017:

4:17 PM Styrelsen edited by andersj
(diff)
2:14 PM Styrelsen edited by andersj
(diff)
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.