TimelineSep 18, 2018:

11:23 AM Styrelsen edited by andersj
(diff)
11:20 AM ATP_Policy_forskningsdata.pdf attached to Styrelsen by andersj
Instutionens svar till fakulteten på remiss om forskningsdata
11:18 AM sv_forskningsdatapolicy_forslag_juni_2018.pdf attached to Styrelsen by andersj
Förslag till Lunds universitets policy för forskningsdata
11:18 AM sv_missiv_forskningsdatapolicy_juni_2018.pdf attached to Styrelsen by andersj
Remiss: Lunds universitets policy för forskningsdata
11:16 AM Styrelsen edited by andersj
(diff)
11:14 AM Styrelsen edited by andersj
(diff)
11:12 AM Styrelsen edited by andersj
(diff)
11:09 AM Styrelsen edited by andersj
(diff)
11:09 AM Styrelsen edited by andersj
(diff)
11:07 AM Styrelsen edited by andersj
(diff)
11:06 AM Styrelsen edited by andersj
(diff)
11:06 AM Styrelsen edited by andersj
(diff)
11:05 AM Styrelsen edited by andersj
(diff)
11:03 AM 2016_1_puschnig.pdf attached to Styrelsen by andersj
Johannes Puschnigs artikel om ljusföroreningar
11:03 AM Om ljusföroreningar.pdf attached to Styrelsen by andersj
Anders Karlhedes rapport om ljusföroreningar
11:02 AM Planbeskrivning 2018-06-08 Detaljplan för del av Eskil 21 i Lund, Lunds kommun.pdf attached to Styrelsen by andersj
Planbeskrivning för Forum Medicum
11:01 AM Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration 2018-06-08 Detaljplan för del av Eskil 21 i Lund, Lunds kommun.pdf attached to Styrelsen by andersj
Detaljplan för Forum Medicum
11:01 AM Underrättelse-Samråd 2018-08-24 Detaljplan för del av Eskil 21 i Lund, Lunds kommun_Lunds Universitet, Byggnadsenheten.pdf attached to Styrelsen by andersj
Begäran om yttrande angående detaljplan för Forum Medicum

Sep 17, 2018:

3:04 PM HMS edited by andersj
(diff)

Sep 14, 2018:

8:51 AM HMS edited by andersj
(diff)

Sep 7, 2018:

2:52 PM Styrelsen edited by andersj
(diff)

Aug 28, 2018:

11:27 AM Styrelsen edited by andersj
(diff)
11:27 AM Styrelsen edited by andersj
(diff)
11:26 AM 2018-1003 IGUs sammansättning och mandatperiod.pdf attached to Styrelsen by andersj
Beslut om IGUs sammansätning och mandatperiod
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.