TimelineJun 12, 2020:

4:10 PM WikiStart edited by leif
(diff)
4:09 PM WikiStart edited by leif
(diff)
4:03 PM ENG Beslut Corona 200611 .pdf attached to WikiStart by leif
4:03 PM Följebrev_eng.pdf attached to WikiStart by leif
4:00 PM ENG Vägledning vid tillämpning av beslut om utbildning under pågående utbrott av coronaviruset 2020-06-11_eng.pdf attached to WikiStart by leif
1:42 PM kallelse-200612.pdf attached to Styrelsen by leif

Jun 10, 2020:

10:24 AM Styrelsen edited by leif
(diff)
10:23 AM Styrelsen edited by leif
(diff)
10:22 AM arbetsordning_och_arbetsfordelning_ATF_2020.2.pdf attached to Styrelsen by leif

May 29, 2020:

3:18 PM Styrelsen edited by leif
(diff)
3:17 PM Styrelsen edited by leif
(diff)

May 26, 2020:

11:02 AM Styrelsen edited by leif
(diff)
11:01 AM Bokslut20T1.pdf attached to Styrelsen by leif
11:00 AM Styrelsen edited by leif
(diff)

May 25, 2020:

10:52 PM WikiStart edited by leif
(diff)
10:51 PM WikiStart edited by leif
(diff)
10:50 PM Information Forum Medicum 200515.pdf attached to Upload by leif
11:11 AM Styrelsen edited by leif
(diff)
11:10 AM protokoll-200402.pdf attached to Styrelsen by leif
11:05 AM Styrelsen edited by leif
(diff)
11:03 AM kallelse-200520.pdf attached to Styrelsen by leif
11:00 AM Styrelsen edited by leif
(diff)
10:59 AM rekryteringsunderlag_ul_ml_rev.pdf attached to Styrelsen by leif
10:57 AM Styrelsen edited by leif
(diff)
10:49 AM Styrelsen edited by leif
(diff)
10:45 AM 3906_001.pdf attached to Styrelsen by leif

May 13, 2020:

10:01 AM Styrelsen edited by leif
(diff)
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.