wiki:AdminDuties

Administrative duties at the department

Function Astro (or common with TF) TF (if not common)
Prefekt (Head of department) Anders Johansen
Bitr prefekt (deputy head) Anders Irbäck / Johan Rathsman
Studierektor för grundutbildningen (Director of undergraduate studies) Johan Rathsman
Bitr studierektor (deputy)
LADOK-ansvarig (Student admin) Eva Jurlander
Studievägledare (study guidance) Nils Ryde
Studierektor för forskarutbildningen(Director of graduate studies) Johan Bijnens
Biträdande samt astroansvarig (deputy) Thomas Bensby
Doktoranderna i LADOK (PhD Student admin) Thomas Bensby
Passerkort, nycklar (access cards, keys) Hampus Nilsson och Eva Jurlander Bo Söderberg
Web- och Postmaster Eva Jurlander Bo Söderberg
Ekonomiansvarig/fakturahantering/LUPIN (Economy admin/Invoice handling) Caroline Unmack, Mandana Shahroodi (tjl), Lena Magnusson
Reseräkningar och utlägg, Tur & Retur (Travel and cash claims) Caroline Unmack, Mandana Shahroodi (tjl), Lena Magnusson
Personalansvarig, PRIMULA, LUCAT (Personnel admin) Eva Jurlander
Inköpssamordnare (Purchasing manager) Lena Magnusson
Diarieföring Eva Jurlander
Inventarieförättare Caroline Unmack
Biblioteksansvarig (Librarian) Eva Jurlander Marianne Madsen-Hult
Intendent Gabriele Kalus
HMS (Health-Environment-Safety)-ansvarig Hampus Nilsson Tobias Ambjörnsson
Brandskyddsansvarig (fire safety) Hampus Nilsson
Ansvarig för brandfarlig materiel (hazardous material)Hampus Nilsson
Skyddsombud (Staff safety representative) Hampus Nilsson Tobias Ambjörnsson
Datorgrupp (Computing) Eva Jurlander, Hampus Nilsson Lennart Österman, Mattias Ohlsson
Datorinköp (computer purchase) Hampus Nilsson
Kopiatorer, printrar och telefoner Hampus Nilsson Johan Rathsman
Rumsallokering (allocation of offices) Sofia Feltzing Johan Rathsman
Kontorsmateriel (office supplies) Caroline Unmack, Mandana Shahroodi (tjl), Lena Magnusson
Kontaktperson vaktmästeri, lokalvård (janitorial and cleaning servises) Gabriele Kalus -
Lokalvårdare (Cleaner) Kanitzta Pisama ?
Uthyrning av lokaler (renting of lecture halls and guestrooms)Eva Jurlander, Mandana Shahroodi (tjl), Lena Magnusson
Underhåll av undervisningslokaler (tech. support, lecture halls)Hampus Nilsson -
Kontaktperson Kansli-N Eva Jurlander
Last modified 14 months ago Last modified on Feb 11, 2019, 1:56:51 PM