Changes between Version 1 and Version 2 of AdminDuties


Ignore:
Timestamp:
May 4, 2010, 1:09:59 PM (11 years ago)
Author:
leif
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • AdminDuties

  v1 v2  
  11= Administrative duties at the department =
  22
  3 {{{
  4 #!rst
  5 +----------------------------------+-------------------+
  6 |Prefekt                           |Leif Lönnblad      |
  7 +----------------------------------+-------------------+
  8 |Bitr prefekt                      |Bengt Söderström   |
  9 +----------------------------------+-------------------+
  10 |Studierektor för grundutbildningen|Sofia Feltzing     |
  11 |Bitr studierektor                 |Mattias Ohlsson    |
  12 +----------------------------------+-------------------+
  13 }}}
  14 
  15 
  16 
  17 Studierektor för forskarutbildningen
  18 Astro-ansvarig
  19 Johan Bijnens
  20 Lennart Lindegren
  21 Studievägledare Astro
  22 Studievägledare TF
  23 Henrik Jönsson
  24 Patrik Edén
  25 Passerkort, nycklar Astro
  26 TF
  27 Torbjörn Wiesel och Eva Jurlander
  28 Bo Söderberg
  29 Ekonomiansvarig/fakturahantering (LUPIN)
  30 Caroline Unmack
  31 Reseräkningar och utlägg (Tur & Retur)
  32 
  33 Caroline Unmack
  34 Personalansvarig
  35 
  36 Eva Jurlander
  37 Biblioteksansvarig Astro
  38 Biblioteksansvarig TF
  39 Eva Jurlander
  40 Marianne Madsen-Hult
  41 Inköpsansvarig Astro
  42 
  43 Torbjörn Wiesel
  44 HMS (Hälsa-Miljö-Säkerhet)-ansvarig
  45 TF
  46 Torbjörn Wiesel
  47 Bo Söderberg
  48 Datorgrupp Astro
  49 TF
  50 Eva, Hampus, Ingemar, Torbjörn
  51 Mattias Ohlsson
  52 LUCAT-ansvarig, Web- och Postmaster
  53 TF e-post
  54 Eva Jurlander
  55 Bo Söderberg
  56 Skyddsombud Astro
  57 TF
  58 Sven Huldt
  59 Bo Söderberg
  60 Lokalvårdare Astro
  61 TF
  62 Ewa Jönsson
  63 Elsie Nilsson
  64 Lönehandläggare (Personalenheten)
  65 Internpost: HS 27
  66 Pia Nilsson
  67 LADOK-ansvarig
  68 Doktoranderna i Ladok
  69 Eva Jurlander
  70 Ingemar Lundström
   3||Prefekt                           ||Leif Lönnblad      ||
   4||                                    ||                   ||
   5||Bitr prefekt                        ||Bengt Söderström   ||
   6||                                    ||                   ||
   7||Studierektor för grundutbildningen      ||Sofia Feltzing                   ||
   8||Bitr studierektor                       ||Mattias Ohlsson                  ||
   9||                                        ||                                 ||
   10||Studierektor för forskarutbildningen    ||Johan Bijnens                    ||
   11||Astro-ansvarig                          ||Lennart Lindegren                ||
   12||                                        ||                                 ||
   13||Studievägledare Astro                   ||Henrik Jönsson                   ||
   14||Studievägledare TF                      ||Patrik Edén                      ||
   15||                                        ||                                 ||
   16||Passerkort, nycklar Astro               ||Torbjörn Wiesel och Eva Jurlander||
   17||TF                                      ||Bo Söderberg                     ||
   18||                                        ||                                 ||
   19||Ekonomiansvarig/fakturahantering (LUPIN)||Caroline Unmack                  ||
   20||                                        ||                                 ||
   21||Reseräkningar och utlägg (Tur & Retur)  ||Caroline Unmack                  ||
   22||                                        ||                                 ||
   23||Personalansvarig                        ||Eva Jurlander                    ||
   24||                                        ||                                 ||
   25||Biblioteksansvarig Astro                ||Eva Jurlander                    ||
   26||TF                                      ||Marianne Madsen-Hult             ||
   27||                                        ||                                 ||
   28||Inköpsansvarig Astro                    ||Torbjörn Wiesel                  ||
   29||                                        ||                                 ||
   30||HMS (Hälsa-Miljö-Säkerhet)-ansvarig     ||Torbjörn Wiesel                  ||
   31||TF                                      ||Bo Söderberg                     ||
   32||                                        ||                                 ||
   33||Datorgrupp Astro                        ||Eva, Hampus, Ingemar, Torbjörn   ||
   34||TF                                      ||Mattias Ohlsson                  ||
   35||                                        ||                                 ||
   36||LUCAT-ansvarig, Web- och Postmaster     ||Eva Jurlander                    ||
   37||TF e-post                               ||Bo Söderberg                     ||
   38||                                        ||                                 ||
   39||Skyddsombud Astro                       ||Sven Huldt                       ||
   40||TF                                      ||Bo Söderberg                     ||
   41||                                        ||                                 ||
   42||Lokalvårdare Astro                      ||Ewa Jönsson                      ||
   43||TF                                      ||Elsie Nilsson                    ||
   44||                                        ||                                 ||
   45||Lönehandläggare                         ||Pia Nilsson                      ||
   46||(Personalenheten, internpost: HS 27)    ||                                 ||
   47||                                        ||                                 ||
   48||LADOK-ansvarig                          ||Eva Jurlander                    ||
   49||Doktoranderna i Ladok                   ||Ingemar Lundström                ||