Changes between Version 8 and Version 9 of AdminDuties


Ignore:
Timestamp:
May 10, 2010, 10:56:49 AM (11 years ago)
Author:
leif
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • AdminDuties

  v8 v9  
  11= Administrative duties at the department =
  22
  3 ||Prefekt (Head of department)                      ||Leif Lönnblad                    ||
  4 ||                                                  ||                                 ||
  5 ||Bitr prefekt (deputy head)                        ||Bengt Söderström                 ||
  6 ||                                                  ||                                 ||
  7 ||Studierektor för grundutbildningen                ||                                 ||
  8 ||(Director of undergraduate studies)               ||Sofia Feltzing                   ||
  9 ||Bitr studierektor (deputy)                        ||Mattias Ohlsson                  ||
  10 ||                                                  ||                                 ||
  11 ||Studierektor för forskarutbildningen              ||                                 ||
  12 ||(Director of graduate studies)                    ||Johan Bijnens                    ||
  13 ||Astro-ansvarig (deputy)                           ||Lennart Lindegren                ||
  14 ||                                                  ||                                 ||
  15 ||Studievägledare (study guidance) Astro            ||Henrik Jönsson                   ||
  16 ||Studievägledare (study guidance) TF               ||Patrik Edén                      ||
  17 ||                                                  ||                                 ||
   3||Prefekt (Head of department)                   ||Leif Lönnblad                    ||
   4||                                               ||                                 ||
   5||Bitr prefekt (deputy head)                     ||Bengt Söderström                 ||
   6||                                               ||                                 ||
   7||Studierektor för grundutbildningen             ||                                 ||
   8||(Director of undergraduate studies)            ||Sofia Feltzing                   ||
   9||Bitr studierektor (deputy)                     ||Mattias Ohlsson                  ||
   10||                                               ||                                 ||
   11||Studierektor för forskarutbildningen           ||                                 ||
   12||(Director of graduate studies)                 ||Johan Bijnens                    ||
   13||Astro-ansvarig (deputy)                        ||Lennart Lindegren                ||
   14||                                               ||                                 ||
   15||Studievägledare (study guidance) Astro         ||Henrik Jönsson                   ||
   16||Studievägledare (study guidance) TF            ||Patrik Edén                      ||
   17||                                               ||                                 ||
  1818||Passerkort, nycklar (access cards, keys) Astro ||Torbjörn Wiesel och Eva Jurlander||
  19 ||TF                                                ||Bo Söderberg                     ||
  20 ||                                                  ||                                 ||
  21 ||Ekonomiansvarig/fakturahantering (LUPIN)          ||                                 ||
  22 ||(Economical admin/Invoice handling)               ||Caroline Unmack                  ||
  23 ||                                                  ||                                 ||
  24 ||Reseräkningar och utlägg (Tur & Retur)            ||                                 ||
  25 ||(Travel and cash claims)                          ||Caroline Unmack                  ||
  26 ||                                                  ||                                 ||
  27 ||Personalansvarig (Personnel admin) (PRIMULA)      ||Eva Jurlander                    ||
  28 ||                                                  ||                                 ||
  29 ||Biblioteksansvarig (Librarian) Astro              ||Eva Jurlander                    ||
  30 ||TF                                                ||Marianne Madsen-Hult             ||
  31 ||                                                  ||                                 ||
  32 ||Inköpsansvarig (Purchasing manager) Astro         ||Torbjörn Wiesel                  ||
  33 ||                                                  ||                                 ||
  34 ||HMS (Health-Environment-Safety)-ansvarig          ||Torbjörn Wiesel                  ||
  35 ||TF                                                ||Bo Söderberg                     ||
  36 ||                                                  ||                                 ||
  37 ||Datorgrupp (Computing) Astro                      ||Eva, Hampus, Ingemar, Torbjörn   ||
  38 ||TF                                                ||Mattias Ohlsson                  ||
  39 ||                                                  ||                                 ||
  40 ||LUCAT-ansvarig, Web- och Postmaster               ||Eva Jurlander                    ||
  41 ||TF e-mail                                         ||Bo Söderberg                     ||
  42 ||                                                  ||                                 ||
  43 ||Skyddsombud (Staff safety representative) Astro   ||Sven Huldt                       ||
  44 ||TF                                                ||Bo Söderberg                     ||
  45 ||                                                  ||                                 ||
  46 ||Lokalvårdare (Cleaner) Astro                      ||Ewa Jönsson                      ||
  47 ||TF                                                ||Elsie Nilsson                    ||
  48 ||                                                  ||                                 ||
  49 ||Lönehandläggare (centrl salary dept.)             ||Pia Nilsson                      ||
  50 ||(Personalenheten, internpost: HS 27)              ||                                 ||
  51 ||                                                  ||                                 ||
  52 ||LADOK-ansvarig (Student admin)                    ||Eva Jurlander                    ||
  53 ||Doktoranderna i LADOK (PhD Student admin)         ||Ingemar Lundström                ||
   19||TF                                             ||Bo Söderberg                     ||
   20||                                               ||                                 ||
   21||Ekonomiansvarig/fakturahantering (LUPIN)       ||                                 ||
   22||(Economical admin/Invoice handling)            ||Caroline Unmack                  ||
   23||                                               ||                                 ||
   24||Reseräkningar och utlägg (Tur & Retur)         ||                                 ||
   25||(Travel and cash claims)                       ||Caroline Unmack                  ||
   26||                                               ||                                 ||
   27||Personalansvarig (Personnel admin) (PRIMULA)   ||Eva Jurlander                    ||
   28||                                               ||                                 ||
   29||Biblioteksansvarig (Librarian) Astro           ||Eva Jurlander                    ||
   30||TF                                             ||Marianne Madsen-Hult             ||
   31||                                               ||                                 ||
   32||Inköpsansvarig (Purchasing manager) Astro      ||Torbjörn Wiesel                  ||
   33||                                               ||                                 ||
   34||HMS (Health-Environment-Safety)-ansvarig       ||Torbjörn Wiesel                  ||
   35||TF                                             ||Bo Söderberg                     ||
   36||                                               ||                                 ||
   37||Datorgrupp (Computing) Astro                   ||Eva, Hampus, Ingemar, Torbjörn   ||
   38||TF                                             ||Mattias Ohlsson                  ||
   39||                                               ||                                 ||
   40||LUCAT-ansvarig, Web- och Postmaster            ||Eva Jurlander                    ||
   41||TF e-mail                                      ||Bo Söderberg                     ||
   42||                                               ||                                 ||
   43||Skyddsombud (Staff safety representative) Astro||Sven Huldt                       ||
   44||TF                                             ||Bo Söderberg                     ||
   45||                                               ||                                 ||
   46||Lokalvårdare (Cleaner) Astro                   ||Ewa Jönsson                      ||
   47||TF                                             ||Elsie Nilsson                    ||
   48||                                               ||                                 ||
   49||Lönehandläggare (centrl salary dept.)          ||Pia Nilsson                      ||
   50||(Personalenheten, internpost: HS 27)           ||                                 ||
   51||                                               ||                                 ||
   52||LADOK-ansvarig (Student admin)                 ||Eva Jurlander                    ||
   53||Doktoranderna i LADOK (PhD Student admin)      ||Ingemar Lundström                ||
  5454
  5555