wiki:AdminDuties

Version 1 (modified by leif, 11 years ago) (diff)

--

Administrative duties at the department

Prefekt Leif Lönnblad
Bitr prefekt Bengt Söderström
Studierektor för grundutbildningen Bitr studierektor Sofia Feltzing Mattias Ohlsson

Studierektor för forskarutbildningen Astro-ansvarig Johan Bijnens Lennart Lindegren Studievägledare Astro Studievägledare TF Henrik Jönsson Patrik Edén Passerkort, nycklar Astro TF Torbjörn Wiesel och Eva Jurlander Bo Söderberg Ekonomiansvarig/fakturahantering (LUPIN) Caroline Unmack Reseräkningar och utlägg (Tur & Retur)

Caroline Unmack Personalansvarig

Eva Jurlander Biblioteksansvarig Astro Biblioteksansvarig TF Eva Jurlander Marianne Madsen-Hult Inköpsansvarig Astro

Torbjörn Wiesel HMS (Hälsa-Miljö-Säkerhet)-ansvarig TF Torbjörn Wiesel Bo Söderberg Datorgrupp Astro TF Eva, Hampus, Ingemar, Torbjörn Mattias Ohlsson LUCAT-ansvarig, Web- och Postmaster TF e-post Eva Jurlander Bo Söderberg Skyddsombud Astro TF Sven Huldt Bo Söderberg Lokalvårdare Astro TF Ewa Jönsson Elsie Nilsson Lönehandläggare (Personalenheten) Internpost: HS 27 Pia Nilsson LADOK-ansvarig Doktoranderna i Ladok Eva Jurlander Ingemar Lundström