wiki:AdminDuties

Version 4 (modified by leif, 11 years ago) (diff)

--

Administrative duties at the department

Prefekt Leif Lönnblad
Bitr prefekt Bengt Söderström
Studierektor för grundutbildningen Sofia Feltzing
Bitr studierektor Mattias Ohlsson
Studierektor för forskarutbildningen Johan Bijnens
Astro-ansvarig Lennart Lindegren
Studievägledare Astro Henrik Jönsson
Studievägledare TF Patrik Edén
Passerkort, nycklar Astro Torbjörn Wiesel och Eva Jurlander
TF Bo Söderberg
Ekonomiansvarig/fakturahantering (LUPIN)Caroline Unmack
Reseräkningar och utlägg (Tur & Retur) Caroline Unmack
Personalansvarig Eva Jurlander
Biblioteksansvarig Astro Eva Jurlander
TF Marianne Madsen-Hult
Inköpsansvarig Astro Torbjörn Wiesel
HMS (Hälsa-Miljö-Säkerhet)-ansvarig Torbjörn Wiesel
TF Bo Söderberg
Datorgrupp Astro Eva, Hampus, Ingemar, Torbjörn
TF Mattias Ohlsson
LUCAT-ansvarig, Web- och Postmaster Eva Jurlander
TF e-post Bo Söderberg
Skyddsombud Astro Sven Huldt
TF Bo Söderberg
Lokalvårdare Astro Ewa Jönsson
TF Elsie Nilsson
Lönehandläggare Pia Nilsson
(Personalenheten, internpost: HS 27)
LADOK-ansvarig Eva Jurlander
Doktoranderna i Ladok Ingemar Lundström