wiki:AdminDuties

Version 7 (modified by leif, 11 years ago) (diff)

--

Administrative duties at the department

Prefekt (Head of department) Leif Lönnblad
Bitr prefekt (deputy head) Bengt Söderström
Studierektor för grundutbildningen
(Director of undergraduate studies) Sofia Feltzing
Bitr studierektor (deputy) Mattias Ohlsson
Studierektor för forskarutbildningen
(Director of graduate studies) Johan Bijnens
Astro-ansvarig (deputy) Lennart Lindegren
Studievägledare (study guidance) Astro Henrik Jönsson
Studievägledare (study guidance) TF Patrik Edén
Passerkort, nycklar (access cards and keys) Astro Torbjörn Wiesel och Eva Jurlander
TF Bo Söderberg
Ekonomiansvarig/fakturahantering (LUPIN)
(Economical admin/Invoice handling) Caroline Unmack
Reseräkningar och utlägg (Tur & Retur)
(Travel and cash claims) Caroline Unmack
Personalansvarig (Personnel admin) (PRIMULA) Eva Jurlander
Biblioteksansvarig (Librarian) Astro Eva Jurlander
TF Marianne Madsen-Hult
Inköpsansvarig (Purchasing manager) Astro Torbjörn Wiesel
HMS (Health-Environment-Safety)-ansvarig Torbjörn Wiesel
TF Bo Söderberg
Datorgrupp (Computing) Astro Eva, Hampus, Ingemar, Torbjörn
TF Mattias Ohlsson
LUCAT-ansvarig, Web- och Postmaster Eva Jurlander
TF e-mail Bo Söderberg
Skyddsombud (Staff safety representative) Astro Sven Huldt
TF Bo Söderberg
Lokalvårdare (Cleaner) Astro Ewa Jönsson
TF Elsie Nilsson
Lönehandläggare (centrl salary dept.) Pia Nilsson
(Personalenheten, internpost: HS 27)
LADOK-ansvarig (Student admin) Eva Jurlander
Doktoranderna i LADOK (PhD Student admin) Ingemar Lundström