wiki:Equalop

Jämställdhets- och likabehandlingskommittén

Medlemmar

  • Anders Irbäck (ordförande)
  • Johan Bijnens
  • Thomas Bensby
  • Caroline Unmack
  • Noemi Schaffer
  • doktorand vakant
  • Studeranderepresentant

Minnesanteckningar från möten

Äldre minnesanteckningar och dokument

Last modified 4 weeks ago Last modified on Mar 5, 2020, 4:36:19 PM

Attachments (14)

Download all attachments as: .zip