wiki:Equalop

Jämställdhets- och likabehandlingskommittén

Medlemmar

  • Mattias Ohlsson (ordförande, biträdande prefekt)
  • Johan Bijnens
  • Thomas Bensby
  • Caroline Unmack
  • Joel Oredsson
  • Najmeh Abiri
  • Johannes Sandberg (Studerande representant)

Minnesanteckningar från möten

Äldre minnesanteckningar och dokument

Last modified 13 months ago Last modified on Mar 10, 2017, 4:39:13 PM

Attachments (11)

Download all attachments as: .zip