wiki:Equalop/140425

Version 3 (modified by leif, 6 years ago) (diff)

--

Möte i Jämställdhets- och likabehandlingsgruppen 2014.04.25

Närvarande: Caroline Unmack, Nils Ryde, Christine Rasmussen, Johan Bijnens, Leif Lönnblad.

Vi kom överens om att fortsätta att utveckla JOL-planen ungefär som förut, dock bör vi i fortsättningen följa fakultetens rubrikindelning.

Vi beslutade att även i år spendera jämställdhetspengarna från fakulteten på kvinnliga sommarjobbare.

Vi började spåna på nya åtgärder:

 • Utveckla likabehandlingmomentet i doktorandintroduktionskursen. T.ex. genom att införa ett moment där doktoranderna i grupp får diskutera sig fram olika upplevda eller potentiella diskrimineringssituationer.
 • Se till att endagskursen Se människan ges för institutionens anställda.
 • Leta fram förslag på förläsningar till institutionens onsdagsseminarier (alternativt samköra med fysiks tisdagsmöte.
 • Explicit ta upp diskrimineringsfrågor vid medarbetarsamtalen
 • Fysiks genuscertifieringsreferensgrupp har tagit fram två frågor som kan vara lämpliga att ta med i kursvärderingar:
  • Har du upplevt att du eller någon annan kursdeltagare blivit särbehandlad av någon (positivt eller negativt, direkt eller indirekt), och i så fall på vilket sätt?
  • Har du något förslag på förändringar (t.ex. litteratur, pedagogik, kursinnehåll) för att alla ska kunna få samma chans att tillgodogöra sig kursen?
 • Se till att bibliotekets rullande genusbokhylla även kommer till oss.
 • Uppmana anställa att gå på ledarkapskurser.

Leif ska prata med Knut Deppert angåend samarbete med Fysiska institutionen.

Nils föreslogs som suppleant till fakultetens JOL- kommitté

Nästa möte: Fredagen 13/6 13:30