wiki:Equalop/140613

Möte i Jämställdhets- och likabehandlingsgruppen 2014.06.13

Närvarande: Nils Ryde, Michiel Lambrechts, Johan Bijnens, Leif Lönnblad.

Vi diskuterade ett antal frågor som kommit upp i doktorandrådet.

  • Har institutionen någon policy när det gäller anställningsförfarande? Inte mer an vad som finns centralt på universitetet. Det är svårt att lagligen göra mer då positiv särbehandling inte är tillåten.
  • Varför så få kvinnliga postdocs? Det är helt enkelt för få sökande. Vi borde kolla om det finns möjlighet att införa ett program liknande fakultetens kvinnliga lektorat, där postdoctjänster där det finns goda kvinnliga kandidater utlyses med centrala pengar. Kanske kan detta göras även med doktorandtjänster. Bör tas upp på fakultetsnivå. I övrigt borde vi informera tydligare vid tillsättningar så att de som sitter med och bedömer ansökningar är medvetna om jämställdhetsprobelmatiken. Kanske också informera om föräldraledigheter och dagismöjligheter i utlysningstexter.
  • För kvinnliga doktorander finns en regel på fakultetsnivå som gör att om man har en utlysning av en doktorandtjänst där två kvinnliga kandidater ligger högst, kan institutioner med få kvinnliga doktorander anställa båda med riktade medel från fakulteten.
  • Kursen Gender in Science and Technology finns listad som förslag till övrig kurs för doktorander på teoretisk fysik. Den borde också listas bland motsvarande kurser för astrofysik.
  • Hur kan vi utöka antalet inbjudna kvinnliga föredragshållare?

Nästa möte kallas till efter sommaren.

Last modified 6 years ago Last modified on Jul 7, 2014, 11:32:33 AM