wiki:Equalop/Old

Äldre minnesanteckningar och dokument

DO-anmälan

Institutionen blev 2011 anmäld till Diskrimineringsombudsmannen för våra kvinnliga sommarstudenter. Här är anmälan och vårt svar.

Last modified 5 years ago Last modified on Jan 29, 2015, 9:46:27 AM