wiki:Equalop/Old

Version 1 (modified by leif, 5 years ago) (diff)

--

Äldre minnesanteckningar och dokument

DO-anmälan

Institutionen blev 2011 anmäld till Diskrimineringsombudsmannen för våra kvinnliga sommarstudenter. Här är anmälan och vårt svar.