Changes between Version 22 and Version 23 of Equalop


Ignore:
Timestamp:
Jan 29, 2015, 9:44:51 AM (5 years ago)
Author:
leif
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • Equalop

  v22 v23  
  11= Jämställdhets- och likabehandlingskommittén =
  22
  3  * Institutionens [http://dev.thep.lu.se/prefektWiki/raw-attachment/wiki/Equalop/utkast13.pdf Jämställdhets- och likabehandlingsplan] fastställd 2013.05.29.
   3 * Institutionens [http://dev.thep.lu.se/prefektWiki/raw-attachment/wiki/Equalop/utkast15.pdf Jämställdhets- och likabehandlingsplan] fastställd 2015.01.28.
  44 * Fakultetens [http://dev.thep.lu.se/prefektWiki/raw-attachment/wiki/Upload/N%20handlingsplan%20jol%202011_111026.pdf Handlingsplan för ämställdhet och likabehandling] fastställd 2011.10.26
  55 * Universitetets [http://dev.thep.lu.se/prefektWiki/raw-attachment/wiki/Upload/Lunds%20universitets%20policy%20f%C3%B6r%20j%C3%A4mst%C3%A4lldhet%2C%20likabehandling%20och%20m%C3%A5ngfald.pdf Policy för jämställdhet, likabehandling och mångfald]fastställd 2011.09.08
   
  2020 * [wiki:Equalop/140613 2014.06.13]
  2121 * [wiki:Equalop/140425 2014.04.25]
  22  * [wiki:Equalop/120126 2012.01.26]
  23  * [wiki:Equalop/111129 2011.11.29]
  24  * [wiki:Equalop/100422 2010.04.22]
  2522
  26 === DO-anmälan ===
  27 Institutionen blev 2011 anmäld till Diskrimineringsombudsmannen för våra kvinnliga sommarstudenter. Här är [http://dev.thep.lu.se/prefektWiki/raw-attachment/wiki/Equalop/DO-anmalan.pdf anmälan] och vårt [http://dev.thep.lu.se/prefektWiki/raw-attachment/wiki/Equalop/DO-svar.pdf svar].
   23[wiki:Equalop/Old Äldre minnesanteckningar och dokument]