wiki:Equalop

Version 20 (modified by leif, 5 years ago) (diff)

--

Jämställdhets- och likabehandlingskommittén

Medlemmar

  • Johan Bijnens
  • Leif Lönnblad
  • Nils Ryde
  • Christine Overgaard Rasmussen
  • Caroline Unmack
  • Michiel Lambrecht (suppleant)

Minnesanteckningar från möten

DO-anmälan

Institutionen blev 2011 anmäld till Diskrimineringsombudsmannen för våra kvinnliga sommarstudenter. Här är anmälan och vårt svar.

Attachments (14)

Download all attachments as: .zip