wiki:Equalop

Version 35 (modified by andersj, 4 years ago) (diff)

--

Jämställdhets- och likabehandlingskommittén

Medlemmar

  • Mattias Ohlsson (ordförande, biträdande prefekt)
  • Johan Bijnens
  • Thomas Bensby
  • Christine Overgaard Rasmussen
  • Caroline Unmack
  • Joel Oredsson (doktorandsuppleant)
  • Rebecca Forsberg (Studerande representant)

Minnesanteckningar från möten

Äldre minnesanteckningar och dokument

Attachments (14)

Download all attachments as: .zip