wiki:Misc/DeanVisit120119

Program för dekanbesöket den 19e januari.

08:00 Charlierrummet, Överläggningar

(Dekaner, Prefekt, Biträdande Prefekt, Studierektor)

Samtalspunkter:

 • Institutionens struktur
 • Ekonomi, anslag, mm
 • Grundutbildningen
 • Sammanslagningen
 • Ombyggnaden

09:00 Foajén , Kaffe

09:15 Lundmarksalen, Presentationer

(Dekaner, Institutionsmedarbetare)

 • Dekanerna presenterar sig (15 min)
 • Planetariet, Anna Arnadottir (5 min)
 • Teoretisk astrofysik, Anders Johansen (10 min)
 • Observationel astrofysik, Tomas Bensby (10 min)
 • Atomär astrofysik, Henrik Hartman (10 min)
 • CBBP/proteinvikning, Stefan Wallin (10 min)
 • CBBP/växtsimulering, Henrik Jönsson (10 min)
 • Teoretisk högenergifysik, Johan Rathsman (15 min)
 • COMPUTE forskarskola, Anders Irbäck (5 min)

11:30 Charlierrummet, Överläggningar

Framtidsutsikter, Lunch, övriga frågor

Last modified 8 years ago Last modified on Jan 13, 2012, 11:10:09 AM