wiki:PrefektSysslor

Förslag till ny prefektstruktur

Prefektsysslorna delas upp på tre prefekter, var och en konterad på 25%. Förslagsvis bidrar varje forskargrupp (Astro/CBBP/HEP) med en prefekt. Prefekterna bildar en sammansvetsad styrgrupp för institutionen och träffas en gång varannan vecka (minst). Med fasta intervaller ingår även adminstratörer. Med andra fasta intervaller ingår även ämnesansvaraiga.

På papper är bara en av prefekterna prefekt, de andra är biträdande (och stf), men sysslorna och ansvarsområdena (nedan) är någorlunda jämnt fördelade.

Prefekt P: Personal och inåt

 • Medarbetarsamtal (ev. med E/G)
 • Lönesamtal, SACO förhandlingar
 • HMS/brand/JoL
 • Akademiska hus
 • Lokalfrågor
 • Doktorandfrågor (med G)
 • IT/infrastruktur
 • myNetwork

Prefekt E: Ekonomi och utåt

 • Nfak / Ledningsråd
 • LU/Prefektmöten
 • Styrelsen
 • Primweb
 • Lupin
 • Remisser (med P/G)
 • Externa kontrakt
 • Biblioteksstyrgrupp

Prefekt G: Grundutbildning

 • Personal / doktorandplanering (med P)
 • Web / kommunikation
 • Stormöte / Lärarkollegium
 • Programplanering / Kvalitetsutveckling
 • Rekrytering
 • GU ekonomi (med E)
 • Pedagogisk utveckling
 • Undervisningslokaler och (med P)
Last modified 5 years ago Last modified on Nov 4, 2015, 12:26:34 PM