wiki:Styrelsen

Institutionsstyrelsen för Astronomi och teoretisk fysik

Ledamöter

 • Tillförordnad prefekt Anders Irbäck
 • Tillförordnad ställföreträdande och biträdande prefekt Johan Rathsman
 • Lärarrepresentanter (suppleant)
  • Sofia Feltzing (David Hobbs)
  • Leif Lönnblad (Roman Pasechnik)
  • Anders Irbäck (Tobias Ambjörnsson)
  • Johan Rathsman (Johan Bijnens)
  • Nils Ryde (Thomas Bensby)
 • Representanter för övrig personal
  • Malin Sjödahl (Patrik Edén)
  • Eva Jurlander (Caroline Unmack)
 • Studeranderepresentanter
  • Astrid Ordell (Marius Utheim)
  • Rebecca Forsberg (Daniel Mikkola)
  • Jesper Nielsen (Elin Sandvik)
 • Adjungerad:
  • Anna Arnadottir

Kallelser och protokoll

Äldre kallelser och protokoll

Övrigt material

Last modified 4 hours ago Last modified on Mar 31, 2020, 2:55:50 PM

Attachments (315)