Changes between Version 126 and Version 127 of Styrelsen


Ignore:
Timestamp:
Jan 14, 2015, 4:11:55 PM (5 years ago)
Author:
leif
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • Styrelsen

    v126 v127  
    1919
    2020== Kallelser och protokoll ==
     21 * Kallesle 2015-01-18
     22  * [http://dev.thep.lu.se/prefektWiki/raw-attachment/wiki/Equalop/utkast15.pdf Förslag till Jämställdhets- och likabehandlingsplan]
    2123 * [http://dev.thep.lu.se/prefektWiki/raw-attachment/wiki/Styrelsen/protokoll-141120.pdf Protokoll 2014-11-20]
    2224 * [http://dev.thep.lu.se/prefektWiki/raw-attachment/wiki/Styrelsen/141126.pdf Kallelse 2014-11-20]
     
    3840 * [http://dev.thep.lu.se/prefektWiki/raw-attachment/wiki/Styrelsen/140129.pdf Kallelse 2014-01-29]
    3941  * Bokslut 2013: [http://dev.thep.lu.se/prefektWiki/raw-attachment/wiki/Styrelsen/Utfall%20hela%20inst%20jan-dec%202013%20EOS.pdf Utfall] ([http://dev.thep.lu.se/prefektWiki/raw-attachment/wiki/Styrelsen/Ufall%20astro%20jan-dec%202013%20EOS.pdf Astro], [http://dev.thep.lu.se/prefektWiki/raw-attachment/wiki/Styrelsen/Utfall%20TF%20jan-dec%202013%20EOS.pdf TF]), [http://dev.thep.lu.se/prefektWiki/raw-attachment/wiki/Styrelsen/Budget%20hela%20inst%202013%20EOS.pdf Budget] ([http://dev.thep.lu.se/prefektWiki/raw-attachment/wiki/Styrelsen/Budget%20astro%202013%20EOS.pdf Astro], [http://dev.thep.lu.se/prefektWiki/raw-attachment/wiki/Styrelsen/Budget%20TF%202013.pdf TF]), [http://dev.thep.lu.se/prefektWiki/raw-attachment/wiki/Styrelsen/Prognos%203%20hela%20inst%202013%20EOS.pdf Prognos 3], ([http://dev.thep.lu.se/prefektWiki/raw-attachment/wiki/Styrelsen/Prognos%203%20astro%202013.pdf Astro], [http://dev.thep.lu.se/prefektWiki/raw-attachment/wiki/Styrelsen/Prognos%203%20TF%202013.pdf TF]). [http://dev.thep.lu.se/prefektWiki/raw-attachment/wiki/Styrelsen/Ekonomisk%20rapportering%20per%20den%2031%20december%202013.pdf Rapport]. [http://dev.thep.lu.se/prefektWiki/raw-attachment/wiki/Styrelsen/Institution%20Bilaga%201%20kommentarer%20hel%C3%A5r%202013-1.pdf Kommentarer].
    40  * [http://dev.thep.lu.se/prefektWiki/raw-attachment/wiki/Styrelsen/protokoll-131127.pdf Protokoll 2013-11-27]
    41  * [http://dev.thep.lu.se/prefektWiki/raw-attachment/wiki/Styrelsen/131127.pdf Kallelse 2013-11-27]
    42   * Budget för 2014 för [http://dev.thep.lu.se/prefektWiki/raw-attachment/wiki/Styrelsen/Budget%20EOS%202%20hela%20inst%202014.pdf hela institutionen] ([http://dev.thep.lu.se/prefektWiki/raw-attachment/wiki/Styrelsen/Budget%20EOS%202%20astro%202014.pdf Astonomi] och [http://dev.thep.lu.se/prefektWiki/raw-attachment/wiki/Styrelsen/Budget%20EOS%202%20TF%202014.pdf teoretisk fysik] för sig).
    43  * [http://dev.thep.lu.se/prefektWiki/raw-attachment/wiki/Styrelsen/protokoll-130918.pdf Protokoll 2013-09-18]
    44  * [http://dev.thep.lu.se/prefektWiki/raw-attachment/wiki/Styrelsen/130918.pdf Kallelse 2013-09-18]
    45  * [http://dev.thep.lu.se/prefektWiki/raw-attachment/wiki/Styrelsen/protokoll-130529.pdf Protokoll 2013-05-29]
    46  * [http://dev.thep.lu.se/prefektWiki/raw-attachment/wiki/Styrelsen/130529.pdf Kallelse 2013-05-29]
    47   * Bilaga 1: [http://dev.thep.lu.se/prefektWiki/raw-attachment/wiki/Equalop/utkast13.pdf utkast till ny likabehandlingsplan]
    48   * Bilaga 2: [http://dev.thep.lu.se/prefektWiki/raw-attachment/wiki/Styrelsen/Lektor_rev.pdf utkast till skrivelse om CBBP lektorat]
    49  * [http://dev.thep.lu.se/prefektWiki/raw-attachment/wiki/Styrelsen/protokoll-130419.pdf Protokoll 2013-04-19]
    50  * [http://dev.thep.lu.se/prefektWiki/raw-attachment/wiki/Styrelsen/130419.pdf Kallelse 2013-04-19]
    51  * [http://dev.thep.lu.se/prefektWiki/raw-attachment/wiki/Styrelsen/protokoll-130213.pdf Protokoll 2013-02-13]
    52  * [http://dev.thep.lu.se/prefektWiki/raw-attachment/wiki/Styrelsen/130213.pdf Kallelse 2013-02-13]
    53   * [wiki:Styrelsen/Bokslut12 Bokslut för 2012]
    5442
    5543[wiki:Styrelsen/Old Äldre kallelser och protokoll]