wiki:Styrelsen

Version 209 (modified by andersj, 3 years ago) (diff)

--

Institutionsstyrelsen för Astronomi och teoretisk fysik

Ledamöter

 • Prefekt Anders Johansen
 • Ställföreträdande och biträdande prefekt Mattias Ohlsson
 • Biträdande prefekt Johan Rathsman
 • Lärarrepresentanter (suppleant)
  • Sofia Feltzing (David Hobbs)
  • Leif Lönnblad (Lennart Lindegren)
  • Mattias Ohlsson (Anders Irbäck)
  • Johan Rathsman (Johan Bijnens)
  • Nils Ryde (Thomas Bensby)
 • Representanter för övrig personal
  • Patrik Edén (Anna Arnadottir)
  • Eva Jurlander (Caroline Unmack)
 • Studeranderepresentanter
  • Jonas Wessén (Johan Thorén)
  • Karl Wahlberg Jansson (Giorgi Kokaia)
  • Rebecca Forsberg (Emil Andersson)

Kallelser och protokoll

Äldre kallelser och protokoll

Övrigt material

Attachments (315)