wiki:Styrelsen

Version 325 (modified by andersj, 22 months ago) (diff)

--

Institutionsstyrelsen för Astronomi och teoretisk fysik

Ledamöter

 • Prefekt Anders Johansen
 • Ställföreträdande och biträdande prefekt Anders Irbäck
 • Biträdande prefekt Johan Rathsman
 • Lärarrepresentanter (suppleant)
  • Sofia Feltzing (David Hobbs)
  • Leif Lönnblad (Roman Pasechnik)
  • Anders Irbäck (Tobias Ambjörnsson)
  • Johan Rathsman (Johan Bijnens)
  • Nils Ryde (Thomas Bensby)
 • Representanter för övrig personal
  • Malin Sjödahl (Patrik Edén)
  • Eva Jurlander (Caroline Unmack)
 • Studeranderepresentanter
  • Astrid Ordell (Marius Utheim)
  • Daniel Mikkola (Giorgi Kokaia)
  • Rebecca Forsberg (Lucas Knuthson)

Kallelser och protokoll

Äldre kallelser och protokoll

Övrigt material

Attachments (341)