source: trunk/test/repo/db/revs/53 @ 377

Last change on this file since 377 was 377, checked in by Jari Häkkinen, 15 years ago

Removing obsolete test files.

File size: 1.0 KB
Line 
1PLAIN
2K 10
3.svndigest
4V 16
5dir 1g.0.r49/352
6K 7
7AUTHORS
8V 15
9file 4.0.r48/39
10K 9
11ChangeLog
12V 16
13file q.0.r50/129
14K 11
15Makefile.am
16V 16
17file 5.0.r2/3114
18K 4
19NEWS
20V 18
21file 14.0.r47/5776
22K 6
23README
24V 17
25file 6.0.r42/2351
26K 28
27acgt for jari@thep.lu.se.pdf
28V 16
29file 15.0.r34/66
30K 8
31alhambra
32V 16
33dir 7.0.r47/5098
34K 3
35bin
36V 16
37dir r.0.r47/5633
38K 7
39copy.sh
40V 19
41file t.0.r37/115640
42K 17
43dir_to_be_ignored
44V 15
45dir 1c.0.r40/45
46K 5
47empty
48V 13
49dir z.0.r25/0
50K 3
51lib
52V 16
53dir b.0.r47/4372
54K 8
55link-dir
56V 16
57file 1j.0.r52/71
58K 4
59pics
60V 18
61dir 9.0.r3/2108143
62K 13
63symbolic-link
64V 16
65file 1i.0.r51/74
66END
67ENDREP
68id: 1.0.r53/600
69type: dir
70pred: 1.0.r52/881
71count: 52
72text: 53 0 587 587 098b5adc52ddd3b1d3b99de2b1c17f3e
73cpath: /trunk
74copyroot: 0 /
75
76PLAIN
77K 8
78branches
79V 13
80dir 2.0.r1/61
81K 4
82tags
83V 14
84dir 3.0.r1/126
85K 5
86trunk
87V 15
88dir 1.0.r53/600
89END
90ENDREP
91id: 0.0.r53/844
92type: dir
93pred: 0.0.r52/1127
94count: 53
95text: 53 735 96 96 d9f8cc200d460f6e8c158c341aea2ae5
96cpath: /
97copyroot: 0 /
98
9916.0.r37/116615 delete false false /trunk/design
100
101
102844 975
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.